"Mis värk on koera kaasomandus?"

see on endiselt paljude jaoks segane.


Kaasomand...

Sageli on küsitud, mis imeasi on koera kaasomandus.

Ja siis on sellele tihti vastatud üpris asjatundmatult ning hirmutavalt.
Teeme asja pisut selgemaks.
Seaduste kohaselt on koer „asi“. Nagu auto või külmkapp või jalgratas. Igal asjal on omanik. Ning iga asja omandusega kaasnevad õigused, kohustused ja vastutus. Kui asjal on üks omanik, siis on temal KÕIK sellesse asjasse puutuvad õigused ja kohustused. Kõik see kehtib ka koera kohta. Kui mul on koer ja mina olen tema ainuomanik, siis otsustan ainuisikuliselt, kuidas ma teda kasvatan ja mida ülepea temaga teen (seaduste ja eetika piires muidugi).
Samamoodi kannan mina üksinda ka kõik koeraga seotud kulutused (toit, veterinaarkulud, ülalpidamine jms). Ja kui minu koer murrab naabri kanad maha, siis on minu rahakott see, mis tühjemaks saab.
Ette võib tulla olukordi, kus ma leian, et otstarbekam on kohustusi/kulutusi jagada kellegi teisega. Loomulikult kaasneb sellega ka õiguste jagamine. Sellisel puhul tulebki päevakorda võimaliku kaasomanduse kaalumine.
Nagu mistahes muu asja (auto, maja, korter, suvila jne) puhul, nii ka koera puhul tekib kaasomandus asjakohase lepingu sõlmimisega.
Oluline on siinkohal meeles pidada, et mingit „standardset“ kaasomandust või kaasomanduslepingut ei ole olemas ja ei saagi olemas olla. Iga selline olukord realiseerub alati ainult vastavalt sellele, mida ja kuidas asjaosalised soovivad ning kokku lepivad.
Näiteks korteri kaasomanduse puhul võidakse kokku leppida, et üks omanik tasub elektriarved ja viib prügi välja ning teine omanik maksab kütte eest ja peseb aknaid. Või midagi muud. Või hoopis kolmandat või neljandat moodi. Peaasi, et kõik pooled oleksid nõus ja rahul.
Sama on koeraga.
Et kaasomandus üleüldse tekiks, peavad kaks (või rohkem) inimest sellest huvitatud olema. See huvi võib olla äärmiselt erinev – rahaliste kulutustega seonduv, logistilise mugavusega seonduv, aretusplaanidega seonduv, näitustega seonduv, elamistingimustega seonduv ja mis kõik veel. Peamine – huvi peab olema mõlemapoolne. Ning veel tähtsam – kõik asjaolud peavad olema mõlemale poolele arusaadavad ning arusaamatusi välistavalt kokku lepitud.
Põhimõtteliselt võib kokkulepe olla ka suuline, kuid igal juhul on mõistlikum kõik õigused ja kohustused fikseerida kirjalikult.
Suvaline näide kaasomanduse kokkuleppe kohta –
Koer elab omaniku A juures; A kannab kõik igapäevase ülalpidamise ja rutiinsete vet-teenuste kulud; B võib käia koeraga 6 korda aastas näitustel, kandes kõik sellega seonduvad kulud; erakorralised veterinaarkulutused jagatakse A ja B vahel võrdselt; koera kasutamine aretuses otsustatakse ühiselt, sellega seotud kulud ja tulud jagatakse võrdselt jms.
Kuid kaasomanduse kokkulepe võib sisaldada ka midagi hoopis teistsugust. Koerad on erinevad, inimesed on erinevad, olukorrad on erinevad, soovid ja vajadused on erinevad.
Väga eestlaslik on tahta kõiges olla ise, üks ja ainus ning mitte midagi mitte kellegagi jagada. Sellise suhtumisega inimene loomulikult ka koera kaasomandusega ei nõustuks. Puhtalt emotsionaalsetel põhjustel.
Kes aga võtab kogu elu rohkem praktiliselt, see võib leida, et kaasomandus teeb tema elu mugavamaks, muretumaks ja soodsamaks.

Mingil juhul ei tohiks kaasomanduse lepingule alla kirjutada, kui selles on midagi ebameeldivat või vastumeelset või ka ebaselget. Sellisel juhul on varem või hiljem suur tüli garanteeritud.
Mõlemad (kõik) lepingupooled peavad kõigist asjadest ühtmoodi aru saama ja kõigega ka hinges rahul olema. Väga vale on mõelda „peaasi, et saan soodsalt kutsika, küll kõige muuga hiljem vaatame“. See „hiljem“ tuleb igal juhul ja see „kõik muu“ võib üsna valus olla.
Korralikult läbimõeldud ja läbiarutatud kaasomandus peab ALGUSEST PEALE kõigile asjaosalistele kõigis punktides meeldiv (või vähemalt rahuldav) olema.

Seega ei ole kuidagi võimalik öelda, et kaasomandus on „jube paha“ või vastupidi „väga hea“.
Läbimõeldud, arusaadavalt fikseeritud ja kõiki rahuldav kaasomandus on kindlasti hea ja kasulik.
Läbimõtlematu, kallutatud ja segaselt vormistatud kaasomandus on tõenäoline probleemide ja tülide allikas.

Teksti autor Tali Group

Contact Me